0
0
00
hulp voor kinderen

  

NOË: kunstzinnige hulpverlening voor kinderen en jongeren

 

NOË is een Hebreeuwse naam welke rust en troost betekent.

Voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) uit balans zijn, biedt NOË een plekje van rust en troost om datgene te delen wat gezien of gehoord wil worden.

Elk kind is uniek en sprankelt en straalt van nature…Als een kind niet straalt of opeens ander gedrag laat zien, is dat voor mij een signaal wat gezien of gehoord wil worden.

De vraag is dan: wat wil dit kind met zijn/haar gedrag duidelijk maken en wat heeft dit kind nodig?

Een kind kan bij problemen vaak moeilijk verwoorden wat zich van binnen afspeelt, maar kan meestal wel een beeld vormen van dat wat innerlijk leeft d.m.v. tekenen/ schilderen/ boetseren…

Deze manier van uiten en verwerken sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen.

Door samen naar dit beeld te kijken en er over te praten, gaan we op zoek naar wat het beeld aan het kind en de buitenwereld wil vertellen.

Vaak geeft deze werkwijze ook duidelijkheid over wat het kind nodig heeft en voldoende kracht om met behulp van eigen kwaliteiten en eigen wijsheid op positieve wijze verder te gaan.

Het gaat vooral om het proces …

…door doen beter gaan voelen….