0
0
00
mogelijkheden

 Welke vorm van hulp is mogelijk? 

 

  • individuele hulp op school
  • hulp in kleine groepjes op school
  • individuele hulp in mijn praktijk
  • hulp in kleine groepjes in mijn praktijk

 

Ik wil de hulp het liefst bieden op de school van het kind/ de jongere omdat dit vaak een vertrouwde plek is voor het kind en zodat het voor kinderen net zo gewoon is om hulp te krijgen wanneer je niet lekker in je vel zit als wanneer je moeite hebt met lezen, taal of rekenen.

 

Werkwijze

 

De hulpverlening is van tijdelijke aard.

Meestal zijn 8 bijeenkomsten van 1 uur voldoende. De kosten zijn €40,- per uur incl. verslag en BTW. Bij begeleiding van een groep worden de kosten verdeeld over het aantal kinderen/ jongeren.

Vooraf is een intakegesprek. Dit gesprek is gratis.

In dit gesprek wordt duidelijk of ik met NOË datgene kan bieden wat het kind nodig heeft.

Tijdens de begeleiding stem ik mij zoveel mogelijk af op het kind en op datgene wat het kind nodig heeft.

Na 4 keer volgt een tussenevaluatie met ouders en na 8 keer een eindgesprek of 

(indien nodig) een voortgangsgesprek.